Folkeskoler glemmer elevers rettigheder i alvorlige sager

I Folketingets Ombudsmands beretning for 2015, som udkommer i dag, beskriver en artikel "Når skolen skal klare paragrafferne", at skoler rent juridisk har svært ved at håndtere alvorlige sager. 

"Vi ser en række eksempler på, at skoler ikke overholder vigtige regler som notatpligt, partshøring og begrundelse. Væsentlige retssikkerhedsgarantier for eleverne og deres forældre bliver dermed ikke respekteret", siger ombudsmand Jørgen Steen Sørensen og fortsætter:

"Når en elev f.eks. bliver overført til en anden skole, er det en alvorlig sag. Derfor er det vigtigt, at skolen overholder de forvaltningsretlige regler. De er med til at sikre, at eleven i sidste ende bliver behandlet korrekt".

Læs artiklen her

Modelfoto: Colourbox.dk