Møder om test til tidlig identifikation af læsevanskeligheder

Ministeriets læringskonsulenter afholder fem regionale gå hjem-møder i november/december om et nyt testmateriale til tidlig identifikation af elever i risiko for udvikling af alvorlige afkodningsvanskeligheder – herunder ordblindhed. 

I løbet af efteråret 2016 offentliggør Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling testmaterialet, som er udarbejdet af Center for Læseforskning ved Københavns Universitet.

Testmaterialet er afprøvet i en langtidsundersøgelse af elever fra børnehaveklasse til 2. klasse. Undersøgelsen blev igangsat på basis af en forskningsbevilling fra Trygfonden og er desuden støttet af Socialstyrelsen og Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.

Læringskonsulent Trine Nobelius vil fortælle om baggrunden for projektet , og lektor, ph.d. Anna Gellert fra Center for Læseforskning vil præsentere testmaterialet.

Målgruppen for gå hjem-møderne er kommunale læsekonsulenter og læsevejledere i folkeskoler og frie grundskoler.

Læs om tilmelding til møderne her

Modelfoto: colourbox.dk