God skolestart - flere vælger lokal folkeskole

Claus Hjortdal og Dorte Andreas fejrede det nye skoleår sammen med elever, forældre, lærere, pædagoger og skoleledere – blandt andet på Rådmandsgades Skole, som oplever, at flere forældre vælger skolen til deres børn. 


2.D på Rådmandsgades Skole på Nørrebro i København er klar til skolestart. Skoleleder Lene Rønje byder eleverne velkomne samme med Claus Hjortdal og børne- og ungdomsborgmester Pia Allerslev.

I denne uge flages folkeskolens nye elever ind, ligesom skolens øvrige elever hilses velkommen tilbage fra sommerferie. Claus Hjortdal, formand i Skolelederforeningen, og Dorte Andreas, næstformand, var med til at byde elever, forældre og skolens medarbejdere velkommen til et godt nyt skoleår.

På Rådmandsgades Skole på Nørrebro i København var Claus Hjortdal sammen med skoleleder Lene Rønje og børne- og ungdomsborgester i Københavns Kommune Pia Allerslev med, da 2. D mødtes igen efter ferien. Dorte Andreas var med til at flage de nye elever ind på Nyboder Skole i København.

Rådmandsgades Skole på Ydre Nørrebro har omkring 600 elever og 100 medarbejdere – og er en multikulturel skole med en høj andel af tosprogede elever.

Skolen oplever en markant fremgang i søgningen fra forældre i grunddistriktet. I skoleåret 2013/14 var søgningen 37,2 procent, mens tallet i skoleåret 2015/16 var steget til 52,2 procent. En fremgang på 15 procentpoint.

”Med skarpt fokus på skoleudvikling og med et markant løft af det faglige niveau er det lykkedes for skolen at få flere og flere forældre fra distriktet til at vælge skolen til deres børn. Det er dejligt at opleve,” siger Claus Hjortdal, som hæfter sig ved, at skolen har fokuseret på både faglighed og elevernes trivsel.

Rådmandsgades Skole har gennem forskellige udviklingsprogrammer sat fokus på fagligheden. Skolen arbejder blandt andet målrettet på i alle fag at styrke elevernes sproglige formåen, ligesom skolens vejledningspraksis betyder, at alle klasseteam i løbet af et skoleår deltager i tre klassekonferencer.