Hjortdal: Forvaltningen skal også tættere på elevernes læring

Forvaltningerne bør, ligesom skolelederne, have fokus skarpt rettet på elevernes læring, mener Claus Hjortdal. Han efterlyser større råderum til skolelederne 


Samtidig med at skolelederne har fået opgaven med at være tættere på elevernes læring, er der et stigende krav fra forvaltningerne og staten om dokumentation og indrapportering. Derfor har skolelederne brug for, at forvaltningerne også har et primært fokus på elevernes læring.

"Hver eneste mail og hvert eneste krav, man sender ud, burde understøtte vores kerneopgave med at sikre elevernes læring og trivsel. Det er tydeligt, at der er sket et mentalt skred i skoleledelserne. Vi retter os nu i langt højere grad mod det, der sker i mødet mellem lærer, pædagog og elev, og bedriver faglig-pædagogisk ledelse tæt på den enkelte medarbejder og klasse," siger Claus Hjortdal i en artikel i UCC Magasin.

Under overskriften 'Forvaltningen skal spise sin egen medicin' efterlyser Claus Hjortdal større råderum og opbakning til at implementere reformen.

"Det blev italesat, at nu skulle vi have fuld ledelsesret, men fakta er, at forvaltninger og lokale politikere mange steder styrer skolerne helt ned i detaljen. Mange skoleledere oplever, at de har fået mindre råderum end før reformen."

Læs artiklen i UCC Magasin

Kilde: UCC Magasin