Hjortdal: Hverken skoler eller forældre får glæde af nyt skoleværktøj

Det nye digitale værktøj, som skal gøre det nemmere at sammenligne landets grundskoler, vil hverken være en hjælp for skoleledelsen eller forældrene, mener Claus Hjortdal

"Som skoleleder er værktøjet ikke relevant. Vi kender allerede tallene, og skolerne er sammen med kommunerne i fuld gang med arbejdet omkring, hvordan skolerne kan forbedre sig," siger Claus Hjortdal. forenkledemaalred3

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling lancerer i dag (2. februar 2016) et nyt digtalt værktøj, der giver adgang til nøgletal for landets grundskoler.

Værktøjet skal give elever, forældre, skolebestyrelser samt skolernes medarbejdere og ledelse mulighed for at dykke nærmere ned i, hvordan de enkelte skoler præsterer på syv forskellige parametre. Ideen er også at skabe mulighed for at udveksle erfaringer.
Der er tale om data, som allerede er tilgængeligt.

"Skolerne har længe samarbejet om skolernes udvikling. Hvis man på en skole har en udfordring på et område, så er det ikke realistisk, at man vil bruge disse tal til at se på, hvordan andre skoler gør. Så enkelt er det ikke, der skal langt mere nuancerede oplysninger til."

Også set fra en forældrevinkel er Claus Hjortdal skeptisk:

"Jeg tror ikke, at ret mange forældre vil benytte sig af værktøjet. Der kan være mange grunde til, at tallene for en skole falder ud, som de gør. Er forældre i tvivl om skolevalg til deres børn, er de bedre stillet med en dialog med skolen, hvor de kan få uddybende svar på, om skolen lever op til deres forventninger."

FAKTA

De syv parametre

• Elevfravær
• Skolens karakterer
• Skolens karakterer korrigeret for, hvad man kan forvente i forhold til skolens socioøkonomiske baggrund
• Tal for, hvordan eleverne trives socialt såvel som fagligt, ro og orden
• Elevernes uddannelsesstatus efter afslutningen af 9. klasse
• Andelen af fag dækket af undervisere med linjefagskompetence eller tilsvarende
• Oplysninger om elevsammensætningen på skolerne

Foto: Colourbox.dk