Hotline mod radikalisering er åben for skolen

Du kan få rådgivning, hvis du som fagperson er bekymret for en ung, der viser tegn på at være radikaliseret.

Den nationale hotline til forebyggelse af radikalisering og ekstremisme er et landsdækkende tilbud til pårørende, venner eller fagpersoner - blandt andet skoler.

Telefon-hotlinen har eksisteret siden februar 2016, og her kan man dele sin bekymring med en erfaren rådgiver.

Hotlinen er åben alle dage fra klokken 8-22 på 41 74 90 90.

Den nationale hotline er etableret som led i udmøntningen af satspuljeaftalen for 2015 om en styrket indsats til forebyggelse af radikalisering og ekstremisme.

På hjemmesiden www.antiradikalisering.dk kan læses mere om tegn på radikalisering.