Inklusionseftersynet: Gå fra inklusion for nogle til fællesskab for alle!

Regeringens ekspertgruppe offentliggør sine anbefalinger senere i dag, men allerede nu står det klart, at 96 % målsætningen skal erstattes af et bredere fokus på, at alle børn skal have en god skolegang. 

Som bekendt er der over det seneste halve år gennemført et eftersyn af den store inklusionsopgave, som skolerne og skoleledelserne har. Til at forestå eftersynet har regeringen nedsat en ekspertgruppe med deltagelse af relevante aktører og med skoleledernes formand Claus Hjortdal i spidsen. 

Ekspertgruppens anbefalinger bliver først offentliggjort i dag på et pressemøde i UVM kl. 12, men det cirkulerer allerede nu i nyhedsmedierne, at en af de centrale anbefalinger er, at skoler og kommuner skal fokusere mere på de enkelte elever og på, at elevgruppen som helhed fungerer, frem for på en mere snæver politisk målsætning om, at mindst 96 % af alle børn skal gå i almindelige skoleklasser.

”Faren ved 96 % målsætningen er at man kommer til 'dem og os'. Man siger dermed, at der er børn, der ikke dur – de sidste fire %. Vi skal i højere grad tænke på, at hvert eneste barn er unikt. Og hvert eneste barn skal have det tilbud, de har brug for”, har ekspertgruppens formand Claus Hjortdal udtalt til DR og en række andre medier.

Claus Hjortdal mener også, at snævre måltal presser kommunerne på en forkert måde, og Venstre har allerede ved Anni Matthiesen fra folketingets Børne- og Undervisningsvalg bekræftet, at regeringen vil fjerne 96 % måltallet: ”Vi mener, at det er bedre at kigge på, hvordan vi sikrer god inklusion for den enkelte elev frem for at tvinge et bestemt tal ned i halsen på kommunerne, siger hun.

Følg med, når anbefalingerne bliver offentliggjort kl. 12

Ekspertgruppens sammensætning

Siden lovændringen om inklusion blev besluttet i 2012 har emnet præget den professionelle og offentlige debat. På den baggrund nedsatte regeringen sidste efterår en ekspertgruppe, som Skolelederforeningens formand Claus Hjortdal er udpeget af undervisningsministeren til at stå i spidsen for.
Ekspertgruppen har haft til opgave at afdække omstillingen til inklusion, identificere hovedproblemer heri og komme med anbefalinger til forbedringer af praksis.
 
Formand
Claus Hjortdal, formand for Skolelederforeningen
 
Medlemmer
Mads Brix Baulund, formand for Sammenslutningen af Unge Med Handicap
Mads Løjtved Rasmussen, næstformand i Danske Skoleelever
Henrik Beyer, direktør for Børne- og Ungeforvaltningen, Herning Kommune
Lars Hende Svenson, skolechef, Aabenraa Kommune
Mette Grønvaldt, tidligere skolechef i Brøndby Kommune
Jacob Stenholt-Jacobsen, PPR-leder i Solrød Kommune
Ann Rytter Westerberg, AKT-vejleder på Glostrup Skole, Afdeling Skovvang
Karina Abildgaard Leisin, lærer og AKT-vejleder på Hyltebjerg Skole
Rikke Smedegaard Hansen, pædagog på Birkhovedskolen

Lovændringen om inklusion

I 2012 indgik den daværende regering og Kommunernes Landsforening en aftale om at inkludere flere børn med særlige behov i folkeskolens almindelige undervisning.
Målsætningen er at flytte 96 procent af alle børn over i den almindelige folkeskole.
Formålet var og er, at flere børn skulle indgå i et fællesskab i folkeskolen frem for at blive ekskluderet i specialklasser.
En række specialtilbud er siden blevet nedlagt, og i løbet af relativt kort tid har omkring 10.000 elever skiftet skolegangen i et specialtilbud ud med undervisning i den almindelige folkeskole.
Det fremgår af aftalen, at frigjorte ressourcer på specialområdet skal bruges på at styrke den almindelige undervisning i folkeskolen.