Inspiration: Linjer og hold i udskolingen

Hold og linjer kan give elever i udskolingen en ny start, viser undersøgelse fra EVA (Danmarks Evalueringsinstitut), som har set nærmere på, hvad der motiverer eleverne ved hold- og linjeinddeling. Undersøgelsen peger også på de udfordringer, det kan føre med sig 


Skolerne benytter sig i stort omfang af linje- og holdinddeling, viser undersøgelsen 'Linjer og hold i udskolingen'. Mere end hver tredje af landets skoler arbejder med en organisering af udskolingen i enten linjer eller hold.

Undersøgelsen bygger på en spørgeskemaundersøgelse og studier af tre skolers praksis.

En stor del af skolelederne, der arbejder med linjer, vurderer, at både de fagligt stærke og de fagligt svage elevers udbytte af undervisningen i høj eller nogen grad er øget.

Undersøgelsen peger også på udfordringer med hold og linjer – blandt andet, at der kan være en tendens til, at de fagligt svage elever vælger den samme linje.

Med erfaringer fra tre skoler, som på hver sin måde har arbejdet med linjer og hold i undervisningen, gives inspiration videre til andre skoler og kommuner.

EVA peger blandt andet på:


• At skolerne tager udgangspunkt i elevernes interesser, fx i forbindelse med elevernes valg af linjer og hold.

• At skolerne udfordrer eleverne alt efter deres forudsætninger, fx ved holddeling efter fagligt niveau, arbejdsformer mv.

• At eleverne understøttes i at få nye relationer med både lærere og andre elever, fx når der dannes nye hold og linjer

• At eleverne får indflydelse på deres skoledag, fx ved valg af linjer baseret på faglige interesser, særlige arbejdsformer mv.

Læs mere her