Inspirationsmateriale: Læring i en varieret skoledag

Børne- og Kulturchefforeningen, Skolelederforeningen og KL udgiver i dag (1. april 2016) inspirationsmaterialet 'Læring i en varieret skoledag - Ny praksis i folkeskolen II', som skal inspirere og understøtte ledelsernes arbejde med at omstille folkeskolen 

'Læring i en varieret skoledag - Ny praksis i folkeskolen II' er en del af projektet af samme navn, som følger op på inspirationsmaterialet 'Ny praksis i folkeskolen', som Børne- og Kulturchefforeningen, Skolelederforeningen og KL udgav for ca. et år siden.

Det nye inspirationsmateriale er en bearbejdning af 25 skolelederes og forvaltningschefers drøftelser af egne eksempler. Materialet indeholder en del links, så læseren kan søge mere viden om eksemplerne eller temaerne generelt.

En vigtig pointe med projektet er at vise, at der er flere veje til målet. Derfor beskriver materialet forskellige tilgange til samme tema, hvad enten temaet er tilrettelæggelse af skoledagen, kommunikation eller bevægelse i undervisningen.

Hæftet er inddelt i fire temaer:

* Tilrettelæg og organiser skoledagen
* Varier skoledagen
* Skab praksis i læring
* Kommuniker og skab dialog

Konference

Samtidig inviterer BKF, Skolelederforeningen og KL skoleledere og forvaltningschefer til en fælles inspirations- og arbejdsdag under titlen 'En mere varieret skoledag - Ny praksis i folkeskolen'.
Det foregår den 11. maj 2016 i Aarhus.

Dagen bliver en kombination af forsker/ekspertoplæg i plenum og mange korte praksisoplæg i mindre grupper med efterfølgende refleksion inden for fire temaer:

* Tilrettelæggelse af skoledagen
* Læring i praksis
* De nye elementer i reformen
* Kommunikation og dialogprocesser

Se programmet for konferencen og tilmeld dig her

Læs "Læring i en varieret skoledag - Ny praksis i folkeskolen II (pdf)