Interview: Folkeskolen i god gænge

Folkeskolereformen er begyndt at tage form, og meget er nu ved at lykkes. Men det tager tid at løfte så stor en opgave, og vi skal passe på ikke at overimplementere reformen, siger Claus Hjortdal i et interview om den moderne folkeskole.

”Det er klart, at den nye skolereform er en brydningstid for den danske folkeskole. Dels skal vi i kraft af reformen tænke, planlæge og undervise på nogle andre måder, end vi hidtil har gjort. Dels var det ikke befordrende for reformen, at den blev rullet ud samtidig med beslutningen om den nye arbejdstidsaftale for lærerne”, siger Claus Hjortdal i et interview i tillægget ’Den moderne folkeskole’ i Politiken. Her gør skoleledernes formand status over folkeskolereformen, som trådte i kraft i august 2014.

”Det skabte et samarbejdsmiljø, der var dræbende for lærernes lyst og motivation til at implementere reformen. Det skaber naturligvis stadig nogle udfordringer. Men efter en tid, hvor vi har befundet os i et vadested, kan vi nu skimte konturerne af de fordele, skolereformen giver.”

Claus Hjortdal er ikke i tvivl om, at eleverne med formen vil blive bedre til de grundlæggende færdigheder. Skoleledernes formand peger dog på, at selv om de mange forandringer er nye og spændende, er folkeskolen bestemt ikke færdig med at implementere reformen – og han beder politikerne være opmærksomme på ikke at overimplementere reformen og sætte en dagsorden for, at man vil det hele på en gang.

”Det er en lang om og kontinuerlig proces, hvor der undervejs skal justeres og fintunes på flere forskellige parametre. Samtidig er det en nødvendighed, at det sker i et tempo, der passer til vilkårene og til den virkelighed, der findes rundt om på landets skoler.”

Læs hele interviewet her på side 14