Konference: Gør elever klar til at vælge ungdomsuddannelse

KL afholder d. 5. oktober 2016 konference om elevers valg af ungdomsuddannelse og den læreproces, der leder op til valget. 

Formålet med konferencen er at sætte spot på den læringsproces, det er for elever at træffe det rigtige valg af ungdomsuddannelse. Den henvender sig til forvaltninger, skoleledere, UU-vejledere og andre professionelle med interesse for feltet.

Programmet sætter fokus på arbejdet med elevernes valg af ungdomsuddannelse via forskningsoplæg om karrierelæring og elevernes valgkompetence, praksisbilleder fra skoler og pejlemærker fra ministeriets for børn, uddannelse og ligestillings arbejdsgruppe for styrket undervisning i udskolingen.

Se programmet og læs om tilmelding her