Kortere skoledag: Kvaliteten må ikke forringes

"Der kan være fordele i, at skolerne på denne måde får mere fleksibilitet. Skolerne skal dog stadig leve op til samme kvalitet i den understøttende undervisning. Kravene til hvad eleverne skal lære bliver ikke færre, og to voksne i klassen skaber ikke nødvendigvis i sig selv bedre kvalitet." 

barnskrivered


Således siger Jørgen Mandrup, næstformand i Skolelederforeningen, i en kommentar til, at en del kommuner tilsyneladende er i færd med at benytte mulighederne i folkeskolereformens paragraf 16b, som kan gøre skoledagen kortere.

"Muligheden for at veksle noget af den understøttende undervisning til to voksen-ordninger, må hverken blive en spareøvelse eller skabe nye administrative opgaver for skoleledelsen, hvis vi skal sikre kvaliteten i folkeskolen. Den enkelte skole vil heller ikke få flere ressourcer på denne måde, for omkostningen vil stort set blive den samme – måske oven i købet fordyrende, hvis eksempelvis SFO'en skal åbne tidligere på dagen, " siger Jørgen Mandrup.

Fagbladet folkeskolen.dk skriver i dag (11. februar 2016) på baggrund af en opgørelse fra landets 98 kommuner, at mere end hver tredje folkeskole er klar til at gøre skoledagene kortere.

Opgørelsen, som folkeskolen.dk har foretaget, viser, at 36 kommuner allerede har givet tilladelse til, at skoledagen kan kortes ned og konverteres til to voksen-timer, samt at flere andre kommuner overvejer det samme.

Muligheden for at gøre skoledagen kortere er blandt andet beskrevet i et såkaldt hyrdebrev til landets kommuner fra undervisningsminister Ellen Trane Nørby, hvor hun gør opmærksom på paragraf 16b i folkeskolereformen.

Se opgørelsen på folkeskolen.dk

Kilde: folkeskolen.dk

Foto: Colourbox.dk