Kursus: Professionel kapital – en ny vej til at arbejde med skolens kerneopgave

På baggrund af en grundig analyse af skolens professionelle kapital får I mulighed for at udarbejde handleplaner og retning for, hvordan I vil udvikle jeres skole. 

Kurset henvender sig til tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant og leder fra samme arbejdsplads.

Forud for kurset vil den professionelle kapital på arbejdspladsen blive undersøgt via et elektronisk spørgeskema til alle lærere og børnehaveklasseledere på skolen. Det er arbejdsmarkedsforsker Tage Søndergård Kristensen, der har udviklet spørgeskemaet. Han underviser ligeledes på kurset.

Bemærk at ansøgningsfristen er 31. august

Læs mere her