Kursus: Skolelederforeningens TR-uddannelse får udvidet modul

Skolelederforeningen inviterer til TR-uddannelsens nye udvidede modul. Modulet bygger videre på TR-uddannelsens grundmodul og afholdes 11. og 12. oktober 2016. 

TR-uddannelsens udvidede modul henvender sig til TR’er og bestyrelsesmedlemmer, som ønsker viden om TR- og bestyrelsesarbejdet.

Kurset afholdes 11. oktober i Roskilde og 12. oktober i Skanderborg.

Program for dagen:

Kl. 15-17: Oplæg og debat med Erhvervspsykolog Palle Isbrandt
Erhvervspsykolog Palle Isbrandt giver inspiration til en slags tre trins-raket til at arbejde med feedbacksystemer og relationer som en vej til bedre ledelsesvilkår og trivsel. Oplægget tager udgangspunkt i Skolelederforeningens politikpapir 'Kommunalt partnerskab for læring' .

Kl. 17-19: Oplæg omkring involvering af bestyrelse og medlemmer lokalt i Skolelederforeningen
Erfaringsudveksling og debat med udgangspunkt i oplæg fra formand for Skolelederforeningen i Odense, Mohammad Bibi.

Hvis tiden tillader det, tages en drøftelse af fordele/ulemper ved brug af lokale medier og brug af eksterne kommunikationsfolk.

Læs mere om dagen samt om tilmelding her