LÆSERUNDERSØGELSE AF PLENUM!

Du modtager medlemsbladet Plenum 7 gange om året, og vi er interesserede i din mening om bladet. Læserundersøgelsen her indeholder spørgsmål om bladets redaktionelle indhold og om de annoncer, som findes i bladet.

Din mening er VIGTIG for os, og din deltagelse i læserundersøgelsen vil være en hjælp i vores arbejde med at gøre Plenum mest muligt interessant for dig som læser.

Din deltagelse er også af stor værdi for de annoncører, som væsentligt bidrager til bladets økonomi. Undersøgelsen ligger HER: http://dgmedia.opinion.peytz.dk/survey.php?sid=1735

Der er 60 spørgsmål, som det tager ca. 10-15 minutter (MAX) at besvare. Alle deltagere i undersøgelsen er anonyme.

Vi takker på forhånd mange gange for din deltagelse!!

Med venlig hilsen Skolelederforeningen og DG Media