Lokalaftaler skal være fleksible og økonomisk ansvarlige

Skolelederforeningen går ind for fleksibilitet, men advarer mod, at ledelsesretten kan forsvinde i alt for stive aftaler, hvor lærernes arbejdstid, forberedelse og tilstedeværelse låses på bestemte tidspunkter samt i aftaler, der ikke er økonomisk dækning for. 


Mange skoleledere oplever i øjeblikket, at der kommer mere og mere pres på i kommunerne for, at den lokale lærerkreds og kommunen skal indgå lokale aftaler. Det bekymrer, hvis det betyder, at man centralt vil fastlåse puljer og timetal til bestemte formål – og dermed minimerer samarbejdet på skolerne og kvaliteten i elevernes undervisning.

”I kommunerne har man alt fra forståelsespapirer til deciderede aftaler. Det er også fint, når det kan understøtte et godt arbejdsmiljø og en fornuftig opgavevaretagelse. Men desværre oplever vi, at man fra politisk hold i kommunerne flere og flere steder lægger pres på, at der skal indgås aftaler, hvor der defineres præcise antal timer, der skal gå til det ene eller andet”, siger Claus Hjortdal.

Flere steder oplever foreningen også, at politikere og forvaltning formulerer aftaler, hvor der ikke er økonomisk dækning, når aftalerne skal udmøntes. Her står skolelederne – og medarbejderne – så tilbage med udfordringen at skulle finansiere aftalen med allerede brugte penge.

”Reformens idégrundlag med nye læringsmuligheder og fleksibilitet i arbejdets organisering, der skulle være til gavn for eleverne, bliver nedprioriteret ved at indgå for detaljerede lokalaftaler. Reducerer vi lærernes teamsamarbejde, der er en særdeles vigtig faktor for at højne kvaliteten i undervisningen, svækker vi kontinuiteten og samarbejdet på skolen generelt”, siger Hjortdal.

Han mener, at et godt arbejdsmiljø med god social kapital er vigtigt. Det gælder også størst mulig fleksibilitet. Det betyder blot i denne sammenhæng ikke, at alle medarbejdere skal have præcist samme vilkår, men at man på en åben og transparent måde giver de muligheder, der er optimale for den enkelte og for skolen som helhed. Og det gør man bedst via dialog – ikke via centrale aftaler.

Skoleledernes formand peger til slut på, at det rigtig mange steder er lykkedes at skabe en sådan fleksibilitet uden aftaler, der fastlåser et bestemt timetal til fx forberedelse. De aftaler bør man skele til i stedet for aftaler, der er økonomisk belastende og tidskrævende. Det er derfor meget vigtigt, at de lokale skolelederforeninger bliver hørt – og gør alt for at blive hørt – i processerne.

Foto: Colourbox.dk