Merete Riisager ny undervisningsminister

I forbindelse med regeringsdannelsen og ministerrokaden m.m. er Merete Riisager Andersen (LA) udnævnt til ny undervisningsminister.

Samtidig er børneområdet skilt ud og indgår i de nye minister for børn og socialområdet Mai Mercado (K), mens ligestillingen gik til Karen Ellemann (V).

I den nye Trekløver-regeringsgrundlag indgår konkret vedr. folkeskolen, at der afsættes en halv milliard kroner til de skoler der er mest udfordret med fagligt svage elever.

Der lægges ikke op til ændringer af folkeskolereformen. Tværtimod skal der være "ro" om folkeskolen, står der i regeringsgrundlaget.

Den offentlige ”vækst” er sat til 0,3 %.

Merete Riisager CV

 • Merete Riisager Andersen, født 1. marts 1976 i Aarhus
 • Datter af fhv. selvstændigt erhvervsdrivende Karsten Andersen og fhv. selvstændigt erhvervsdrivende Borghild Andersen.
 • Gift med SRI-manager Mogens Pedersen.
 • Folketingsmedlem for Liberal Alliance i Fyns Storkreds fra 15. september 2011.
 • Kandidat for Liberal Alliance i alle opstillingskredse i storkredsen fra 2011.
 • Kandidat for Radikale Venstre i Odense Sydkredsen fra 2006 til 2010
 • Undervisningsordfører, børneordfører, familieordfører, kommunalordfører og ligestillingsordfører. Næstformand for Skatteudvalget fra 2015. Formand for Ligestillingsudvalget 2012-2015.
 • ruppesekretær for Liberal Alliances folketingsgruppe 2011-2012.
 • Cand.mag.pæd., Københavns Universitet, fra 1997 til 2003.
 • Manager, Work Life Learning, LEGO, fra 2010 til 2011.
 • Manager, Learning & Change, PricewaterhouseCoopers, fra 2007 til 2010.
 • Konsulent, Work Life Learning, IMS Assima A/S, fra 2004 til 2007.
 • Medarbejder, Reformsekretariatet, Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet, fra 2003 til 2004.