Minister inviterer skoler med udsatte børn til at deltage i forsøgsprogram

Minister for børn, undervisning og ligestilling, Ellen Trane Nørby, har inviteret alle kommuner til at tilmelde skoler, der har mange elever med svag social baggrund, til et nyt forsøgsprogram 


Skoler, der forventer at have mindst 12 pct. elever med svag social baggrund i mindst én kommende 3. og 5. klasse i skoleåret 2016/2017, kan deltage. Det svarer typisk til mindst 5 elever per klasse.

Forsøgsprogrammet er en del af satspuljeprojektet "Styrket faglighed for udsatte børn i folkeskolen", der bliver gennemført af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling i efteråret i skoleåret 2016/2017.

Formålet med forsøgsprogrammet er at finde ud af, hvordan landets skoler kan styrke fagligheden blandt elever med en svag social baggrund.

Alle skoler, der indgår i forsøget, vil gennemføre mindst én af følgende indsatser i enten 3. eller 5. klasse:

- Struktureret elevsamarbejde på tværs af årgange, hvor en hel 3. klasse eller 5. klasse sættes sammen med en hel 8. klasse, hvor 8. klasseelever agerer læsemakkere for de yngre elever i par.
- Supplerende faglig støtte fra studerende, hvor en mindre gruppe af omkring 5 elever med udfordringer i matematik deltager i et supplerende intensivt læringsforløb med en lærer- eller pædagogstuderende.

Forsøgsprogrammet finder sted i samarbejde mellem Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, TrygFondens Børneforskningscenter ved Aarhus Universitet og Rambøll Management Consulting.

Læs mere om forsøgsprogrammet på uvm.dk

Tilmeldingen af skoler sker via kommunerne.

Fristen for tilmelding er 1. marts 2016.

Modelfoto: colourbox.dk