Ministerbrev om muligheden for at afkorte skoledagen

Undervisningsminister Ellen Trane Nørby har sendt brev til landets kommunalbestyrelser med et notat, der beskriver mulighederne for at afkorte skoledagen inden for de gældende lovgivningsmæssige rammer 


I forbindelse med folkeskolereformen blev der indført en ny bestemmelse i folkeskoleloven – § 16 b – som giver kommunerne mulighed for at afkorte undervisningstiden ved at konvertere den understøttende undervisning til to-voksenundervisning i fagundervisningen.

Muligheden kan bruges generelt for klasser i indskolingen og for klasser på mellemtrin og udskoling med særlige behov. Man kan lokalt beslutte at benytte muligheden, hvis det bliver vurderet at være den rigtige løsning for at sikre klassens trivsel og faglige udvikling, skriver Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling på deres hjemmeside.

”Det er rart, at ministeren klart præciserer, at eventuelle dispensationer skal ske inden for lovens rammer. Gennemførelse af folkeskolereformen kræver tid, og det vil være ødelæggende for reformen, hvis der så tidligt i forløbet gives dispensationer  for centrale dele af reformen. Man fristes til at tænke, at flere dispensationsansøgninger er økonomisk begrundet. Den går altså ikke -  men er simpelt hen nødt til i kommunerne at finde tilstrækkelig finansiering til at gennemføre folkeskolereformen,” siger næstformand i Skolelederforeningen Jørgen Mandrup.

Læs notatet her

Foto: colourbox.dk