Ny rapport om digital mobning med anbefalinger til skolerne

Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) giver i ny rapport anbefalinger til, hvad skolerne kan gøre for at afhjælpe digital mobning 


Med rapporten 'Hvordan har du haft det på internettet i dag?' har Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) undersøgt, hvordan digital mobning påvirker børn – og i rapporten gives anbefalinger til skoler og forældre om at forebygge problemet.

Gennem en række interviews med skoleelever, gennemført blandt elever i 7., 8. og 9 klasse, stiller DCUM skarpt på, hvordan det føles at modtage ubehagelige beskeder, og hvad mobningen gør ved børnenes trivsel og relationer til andre.

De fleste børn i undersøgelsen havde enten selv oplevet digital mobning eller havde venner der havde oplevet det. I rapporten efterlyser eleverne de voksnes hjælp mod digital mobning.

DCUM kommer blandt andet med disse anbefalinger til skolerne:

  • Vær positivt indstillet til internettet og den digitale verden
  • Sæt tidligt ind med at fokusere på gode digitale vaner
  • Lav løbende undervisning i webetik og digital kommunikation
  • Undervis i sikkerhed
  • Skab tydelige digitale regler for hele skolen
  • Lav fælles digitale regler i klassen
  • Invitér til forældremøder om digital adfærd
  • Afhold informationsmøder for de ældre elever om relevant lovgivning

Læs rapporten på dcum.dk

Kilde: dcum.dk