Nyt fra UVM: Vejledning om sikkerhed og kriseberedskab

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling har revideret vejledningen Sikkerhed og Kriseberedskab – en vejledning til skoler og uddannelsesinstitutioner.

Vejledningen giver viden om, hvordan et beredskab kan forebygge og håndtere ulykker og hændelser, der kan forekomme på skoler og uddannelsesinstitutioner, f.eks. brand, bombetrusler, skoleskyderier, terror mm. 

Det er hensigten, at skoler og andre uddannelsesinstitutioner kan hente inspiration i publikationen og bruge den som tjekliste, når der lokalt udmøntes egne forebyggelsesplaner og kriseberedskaber – og dermed bidrage til at bevare et sikkert undervisningsmiljø, sådan som loven siger.

Læs pjecen