Nyt hæfte: Faglig ledelse i folkeskolen

KL gennemførte i oktober og november 2015 fem regionale møder om skoleledelse. Møderne tog afsæt i et samarbejde mellem KL og en række kommuner om deres kon­krete erfaringer med faglig ledelse i skolen


Hæftet 'Faglig ledelse i folkeskolen' beskriver de i alt 23 forskellige praksi­seksempler, som blev præsenteret på de fem regionale møder. I hæftet findes også pointer fra de refleksionsrunder, som blev gennemført i forbindelse med hver workshop.

Hæftet giver indblik i de processer, indsatser, aktører og akti­viteter, som ledelserne har iværksat. Hæftet giver også indblik ind i det udviklingsrum, som deltagere og oplægsholdere skabte på møderne, hvor de blandt andet reflekterede over, hvad der var udfordrende, hvordan dette blev håndteret, hvad der overraskede på vejen, og hvad der ikke lykkedes.

Læs hæftet