Nyt værktøj til udvikling af mere varieret skoledag

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har i samarbejde med Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling udviklet et nyt refleksionsværktøj, der kan hjælpe skoleledelsen til at undersøge og udvikle en mere varieret skoledag. 


'Videre med skolereformen' er et nyt refleksionsværktøj, som skoleledelsen kan benytte til at sætte den varierede skoledag og skolereformen i fokus.

Formålet med værktøjet at at støtte støtte skoleledelsen i at få et fælles sprog og kvalificere arbejdet med at implementere de forskellige elementer i skolereformen. Samt at sætte en proces i gang, der stimulerer til selvrefleksion og bidrager til at udvikle skolens praksis. Formålet er ligeledes at skabe grundlag for videndeling og sparring i de netværk, som skolen deltager i.

Værktøjet er opdelt i seks temaer:

Understøttende undervisning
Lektiehjælp og faglig fordybelse
Bevægelse
Den åbne skole
Lærer-pædagog-samarbejdet
En varieret skoledag

Læs mere her, hvor værktøjet kan hentes

Kilder: eva.dk og uvm.dk