Odense skal igen spare på skolevæsenet

Odense Skolelederforening protester mod nye, store besparelser på kommunens skolevæsen. Alle medlemmer er indkaldt til et ekstraordinært, lukket møde 

I et indlæg i sidste uge i Fyns Stiftstidende under overskriften "Børnene betaler prisen, mens vi venter på byens vækst..." skriver Odense Skolelederforenings formand Dorte Andreas bl.a.:

"Vi har i flere år, trods konstante nedskæringer på B&U området, drevet daginstitutioner og skoler i Odense med god faglig og professionel kvalitet. Børnene har trivedes, og vi har på karaktergennemsnittet kunnet sammenligne os med resten af landet. Vi har gjort alt, hvad der er muligt, og en ny omfattende skolereform er ved at blive realiseret", men...

"Med de seneste omprioriteringer i Børne- og Ungeforvaltningen, og formentligt flere kommende besparelser på området, finder vi det meget svært at se, hvordan vi kan blive ved med at sikre gode faglige resultater, og børn der trives. Det rammer nu børnene helt ude i klasseværelserne og på stuerne i institutionerne", skriver Dorte Andreas.

Situationen er, at Odense byråd nu lægger op til 'omprioriteringer' på 30 mio. kr. på børne- og ungeområdet i 2016. Fx foreslås det, at den understøttende undervisning gennemføres med 40 elever med alene én pædagog til at stå for den faglige understøttelse og fordybelse. Ud over omprioriteringerne er flere og langt større besparelser på vej.

Skolelederforeningen i Odense er på den baggrund alvorligt bekymrede på børnenes vegne og peger på, at seneste kvalitetsrapport fra B&U-forvaltningen viser, at karaktergennemsnittet er faldet, og at eleverne klarer sig dårligere i de nationale test.

Foreningen har her onsdag den 13. januar indkaldt alle medlemmer til lukket møde om B&U udvalgets omprioriteringskatalog. Mødet er lukket, fordi foreningen ønsker sparring omkring foreningens høringssvar og holdninger i øvrigt i forhold til situationen på skoleområdet i Odense Kommune – og hvilken strategi, der skal følges.

Foreningen centralt er også stærkt bekymret over, at landets tredjestørste kommune igen står over for så massive besparelser, og Claus Hjortdal er glad for, at den lokale forening reagerer. Billedet generelt i landet ser ikke godt ud. Hver 6. skoleleder er sparet væk over de sidste seks år, og kommunernes økonomi er med finanslov 2016 og fremadrettet sat under stort pres.

Læs: Odense Skolelederforenings formand Dorte Andreas indlæg i Fyns Stiftstidende

Foto: Colourbox.dk