OECD: Øget strategisk-systematisk støtte til skoleledelse

I en ny OECD-rapport “Reviews of School Resources. Denmark 2016“ fremgår det bl.a., at skolelederne herhjemme bruger for meget tid på administrative opgaver og for stadig for lidt tid til pædagogisk ledelse, tæt på lærerne med observation og dialog om undervisningen.

Men at det er sådan, tilskriver OECD ikke forkerte prioriteringer, men mest de pressede arbejdsforhold for skolelederne som følge af de mange strukturændringer med sammenlægninger af skoler og ledelser – der faktisk har gjort det sværere at udfylde den pædagogisk ledelsesopgave tilfredsstillende, herunder komme tættere på lærernes undervisning og i dialog med dem om den.

Således står der i rapporten: 

”More than one municipality visited reported bringing schools together under one school principal or leader in part as a way of consolidating without closing school buildings. Leaders in these larger, multi-campus schools expressed that they had little time to be in classrooms observing teachers and giving feedback as the administrative demands of the job changes”.

OECD anbefaler, at kommunerne udvikler “en mere strategisk tilgang” til skolesammenlægninger samt fortsat har fokus på at ”udvikle skolelederprofessionen, og give systematisk støtte til skoleledelser”.

OECD anbefaler også oprettelsen af en ny national uddannelse af skoleledere, der retter sig mod de forskellige trin, man kan være i sin ledelseskarriere samt øget før-lederuddannelse.

FRA RAPPORTEN I ØVRIGT

Baseret på en analyse af styrker og udfordringer peger rapporten på følgende politiske prioriteringer for at forbedre effektiviteten af ressourceforbruget i den danske folkeskole:

  1. Fortsætte med at være opmærksomme på at bruge ressourcerne effektivt og styrke den offentlige rapportering om effektiviteten af skolesystemet
  2. Være opmærksomme på alle læringsmål, overvåge læringsresultater hos elever, der er i risiko for underpræstation samt støtte skolerne yderligere i stræben efter topkvalitet
  3. Fremme bedre udnyttelse af data på alle niveauer i systemet
  4. Udvikle en vision for lærerprofessionalisme og videreudvikle skolelederprofessionen

Rapporten bygger bl.a. på en national baggrundsrapport (udarbejdet af KORA), som holdet af OECD-forskere fik tilsendt forud for deres besøg i Danmark i foråret 2015.

Man kan derfor sige, at vi står med en rapport, som giver anbefalinger i forhold til, hvordan folkeskolen så ud i folkeskolereformens første år (2014/15). Men folkeskolens virkelighed har allerede ændret sig, og der er øget overvågning af resultater, fokus på elever med indvandrerbaggrund, bedre udnyttelse af data og videreudvikling af lærer- og skolelederprofessionen og meget mere.

I forhold til udvidelsen af elevernes undervisningstid uden tilsvarende udvidelse af lærerstaben gør OECD-forskerne opmærksomme på, at: ” ... hvis lærerne ikke har de rette betingelser for at forberede og samarbejde, fordi de bruger mere af deres tid på undervisning, kan det udsætte både kvalitet og ”lighed i skolegang” for risiko.”

I forhold til skoleledelse anbefaler forskerne, at både ministeriet og de enkelte kommunale arbejdsgivere fremmer den videre udvikling af skoleledelse - i samarbejde med Skolelederforeningen. Det anbefales også, at ministeriet udvikler en mere strategisk tilgang til uddannelse af skoleledere, der udgør et kontinuum og er tilgængelig på og målrettet til de forskellige faser i en skoleleders karriere. Dette arbejde er ligeledes allerede igangsat.

OECD-rapporten 2016 for Danmark ligger på her

UVM har lavet følgende sammendrag af OECD’s anbefalinger