Regionale netværksmøder: Småt og STORT

Foreningens lokale formænd drøfter udfordringer for skoleledelserne og reform i tværkommunale netværksgrupper med særlig fokus på arbejdsvilkår.

Denne torsdag formiddag i Odense inden det ordinære repræsentantskabsmøde holdes der møder i foreningens 10 tværkommunale netværk med bl.a. det formål at styrke samarbejdet på tværs af de 98 lokale skolelederforeninger.

Efter en fælles indledning med en række orienteringspunkter, herunder om de foreløbige resultater af den nye undersøgelse af skoleledernes vilkår, som foreningen er ved at gennemføre, gik lokalformændene i tværkommunale netværksgrupper for at drøfte dem – samt vidensdele om, hvad der ellers sker aktuelt for skoler, ledelser og reform.

For at komme tættere på formandsnetværkene og sikre input centralt deltager også repræsentanter fra HB og fra sekretariatet i hver af netværksgrupperne.

 

Nye platforme gør det nemmere

Der blev også på mødet givet en orientering om det nye medlemssystem og den nye hjemmeside, der begge vil være i luften medio april.
Via medlemssystemet vil det nu være meget lettere for medlemmer at opdatere deres data direkte, og for foreningens lokalformænd at have et opdateret overblik over den lokale medlemsstatus. Også den nye hjemmeside har som mål via en ny opbygning og nyt design at lette adgang og overblik.

 

Ny vilkårsundersøgelse

Skolelederforeningen har igen spurgt vores medlemmer om deres vilkår. Igen – fordi vi sidste år lancerede en stor medlemsundersøgelse ”Skoleledelse i det røde, gule og grønne felt” med samme fokus.

Den nye undersøgelse bekræfter de meldinger, foreningen tidligere har fået. Indtrykket var og er også nu krystalklart: Alt for mange skoleledere har for travlt. Ledelserne er underbemandet og har særdeles lange arbejdsdage.

Der er overordnet set ikke tid, økonomi og bemanding nok til, at reformen bringes gennem med succes - det er desværre det perspektiv, der er.

Knapt 900 skoleledere fra ca. 38 kommuner har deltaget i den nye vilkårsundersøgelse, svarende til over 1/4 af skolelederne i folkeskolen, så den er absolut repræsentativ.

Foreningen analyserer lige nu resultaterne, der selvfølgelig er interessante på landsplan, men først og fremmest er lavet for, at den enkelte lokalforening kan benchmarke med andre og arbejde – også politisk – på kommuneniveau.

Nu kan der i højere grad sættes ord og tal på, hvor det er, ’skoen trykker’, og ikke blot at den trykker, når det gælder skoleledernes arbejdsvilkår. Hvordan det mere konkret skal gøres, blev drøftet i dag i de tværkommunale netværk.

Klar, parat, skarp

Et indtryk fra drøftelserne: Hvordan kan skolelederne blive skarpere i lokale og nationale medier uden at fremstå klynkende? Et eksempel er måske den kronik, formanden har fået bragt i Jyllands Posten i dag.

Noget andet: I mange kommuner oplever skolelederforeningerne, at politikerne går ind i enkeltsager og blander sig i kerneopgaverne frem for at holde sig på det overordnede niveau. I det hele taget blev samarbejdet med politikere og forvaltninger drøftet.