Repræsentantskabsmøde 2016: Kontinuitet og fornyelse

Dette års repræsentantskabsmøde bød på genvalg af bl.a. formanden, men også nyvalg af næstformand og en række nye ansigter i Hovedbestyrelsen. 


H. C. Andersen Hotel i Odense dannede i dag torsdag den 31. marts 2016 rammen om foreningens repræsentantskabsmøde med debat om foreningens virke nu og fremover. Det er på mange måder business as usual.

Men med valget til formand, næstformand og bestyrelse var der i år oveni lagt op til en vis dramatik, da der med flere kandidater til næstformandsposten og de 6 menige pladser i HB ikke var plads til alle på de politiske poster, når valget var overstået. Spændende og til en vis grad nervepirrende.

I år var det besluttet, at kun kandidaterne til formandskabet havde mulighed for at præsentere sig kort mundtligt, ud over de skriftlige valgoplæg og valgvideoer, som over de sidste par måneder er formidlet på foreningens medier.

Kandidaterne til de menige HB-pladser var der således ingen valgtaler fra, men der var derimod mulighed for at tale med dem i en pause indlagt forud for valghandlingen.

Valg til formandskab 

Den fungerende formand Claus Hjortdal blev genvalgt uden modkandidat og uden afstemning, men til gengæld med enstemmighed og en meget stor applaus. Tillykke til ham!

Claus Hjortdal, der har arbejdet som skoleleder i det nordvestjyske, har lang organisatorisk erfaring som formand gennem de sidste to år, seks år som næstformand i foreningen i seks år og før det bl.a. som lokalformand, fik således lejlighed til at holde en kombineret valg- og takketale. Herefter fulgte kampvalg til næstformandsposten.

Den siddende formand Jørgen Mandrup Nielsen fremhævede i sin valgtale, at han havde særligt fokus på komme tættere på det lokale arbejde og også styrke interessevaretagelsen over for især centralpolitikerne, der ofte har uld i mund. Lige så meget, som vi siger til, skal vi sige fra", sagde han, der også har haft et stort arbejde – og held – med at genoprette foreningens økonomi i perioden.

Også udfordreren Dorte Andreas, formand for Odense Skolelederforening, ville sikre et velfungerende lokalt arbejde – det giver en stærk forening. Og der er brug for en stærk skolelederforening! Vi har brug for en skarp og innovativ fagforening, der også byder ind med nye måder at drive og lede folkeskolen på, og som tør lære af hinanden, dele erfaringer og viden, sagde hun.

Dorte Andreas havde taget en lysegrøn tale med – håbets farve, og det viste sig at bære hele vejen. Med et klart flertal til Dorte Andreas har Skolelederforeningen dermed fået ny næstformand. Tillykke til Dorte Andreas!

Valg til hovedbestyrelse

Ni kandidater havde meldt deres kandidatur til de seks menige pladser i HB.

Efter en længere optælling, da der i år blev brugt den såkaldte pointmetode, hvor de foretrukne seks kandidater tildeles henholdsvis 6, 5 etc. point, kunne det konstateres, at følgende seks kandidater har opnået valg til den nye HB (rækkefølge efter stemmetal):

 • Lene Burchardt Jensen, Aalborg
  Peter Nellemann, Randers
  Lars Nyborg, Fredensborg
  Peter Hansen, Rebild
  Lars Aaberg, København
  Brian Brodersen, Guldborgsund

En vis udskiftning er der dermed sket. Som suppleanter til bestyrelsen blev valgt: Dan Gert Kristensen, Nordfyn (1. suppl) og Michael Schmidt, Hillerød (2. suppl). Som kritiske revisorer blev valgt: Lene Jeppesen, Kalundborg og Lisbeth Schmidt Andersen, Aarhus. Og som revisorsuppleant: Torben Mørup, Esbjerg.

Alle ønskes tillykke med valget!

SE ALLE VALGVIDEOER OG LÆS VALGOPLÆG

Valg til formand:
Claus Hjortdal - SE VALGVIDEO

Valg til næstformand:
Dorte Andreas - SE VALGVIDEO
Jørgen Mandrup Nielsen - SE VALGVIDEO

Valg til Hovedbestyrelsen:
Brian Brodersen - INGEN VALGVIDEO
Søren Friis - INGEN VALGVIDEO
Peter Hansen - SE VALGVIDEO
John Jakobsen - SE VALGVIDEO
Lene Burchardt Jensen - SE VALGVIDEO
Peter Nellemann - SE VALGVIDEO
Lars Nyborg- SE VALGVIDEO 
Kristian Svinth - INGEN VALGVIDEO - Valgoplæg følger senere
Lars Aaberg - INGEN VALGVIDEO - Valgoplæg følger senere

Kandidaterne er nævnt i alfabetisk rækkefølge efter efternavn. 

SE DE SKRIFTLIGE VALGOPLÆG (pdf)

Foto: Hung Tien Vu