Rollen som lokalformand – opgaver og udfordringer

Arbejdsvilkår, psykisk arbejdsmiljø, stress, lønindplacering samt samarbejde mellem politikere og det lokale led. Det er alle forhold, som lige nu optager lokalformændene i Skolelederforeningen. 

Det er Jon Lissner, lokalformand i Roskilde, Niels Christophersen, lokalformand på Frederiksberg, samt Lene Jeppesen, lokalformand i Kalundborg, enige om. De tre lokalformænd var i dag på besøg i Skolelederforeningen i Snaregade for at give mere viden til sekretariatet omkring lokalformændenes rolle, opgaver og udfordringer.

Hvilke opgaver har I særligt fokus på, hvordan håndteres opgaverne og hvordan oplever I virkeligheden som skoleleder, lød spørgsmålene blandt andet til de tre lokalformænd.

Et af svarere var, at det at være skoleleder har forandret sig så meget efter indførelsen af reformen samt lov 409, at der kan være behov for at retænke rollen.

Også emner som ytringsfrihed, rekruttering og inddragelse af forældrebestyrelsen blev nævnt.

De tre lokalformænd blev også bedt om at pege på, hvordan sekretariatet bedst kan understøtte det lokale led. På ønskesedlen fra lokalformændene var blandt andet: Lønstatistik, faglige indspark, fokus på løn- og arbejdsvilkår samt opmærksom på, at der rundt omkring i landet er stor forskel på vilkårene som skoleleder.

billedtekst

 

De tre lokalformænd blev også bedt om at pege på, hvordan sekretariatet bedst kan understøtte det lokale led. På ønskesedlen fra lokalformændene var blandt andet: Lønstatistik, faglige indspark, fokus på løn- og arbejdsvilkår samt opmærksom på, at der rundt omkring i landet er stor forskel på vilkårene som skoleleder.