Seminar: Pædagogisk ledelse i en læringsmålstyret skole?

DPU, Aarhus Universitet inviterer til seminar i forbindelse med udgivelsen af bogen ’Pædagogisk ledelse i en læringsmålstyret skole? af lektor ved DPU Lejf Moos.

Der vil være oplæg og diskussion om en række af bogens centrale pointer. Mød bogens forfatter Lejf Moos, lektor ved DPU, Aarhus Universitet, og Claus Hjortdal, formand for Skolelederforeningen, som begge er oplægsholdere på dagen.

'Pædagogisk ledelse i en læringsmålstyret skole?' beskriver hvordan forskellige dagordener kæmper om dominansen af og i skolen: En lærings- overfor en dannelsesdiskurs. De har forskellige begrundelser og betydning for skolens og skoleledelsens refleksioner og praksis på mange områder: Forståelsen af skolens formål, styringen af skolen som en del af den globale økonomi, ledelse i relation til klassen og undervisningen, klasseledelse, ledelse af læring og lærere og skolen som organisation.

Bogen analyserer de dominerende ledelsesdiskurser – deres baggrund og virkninger – og kaster et nyt lys over de forventninger, vilkår og muligheder, som skoleledere må leve med. Forfatteren giver ikke løsningerne, men diskuterer præmisserne.

Det foregår mandag den 6. juni kl. 15.30-17.30 på DPU, Aarhus Universitet, lokale A401, Tuborgvej 164, 2400 København NV.

Læs mere om pris, tilmelding og program