Skoleledere advarer mod mobbelovgivning

En række børneorganisationer ønsker en ny mobbelov, der giver børn ret til at klage over mobning. Skolelederforeningens næstformand, Dorte Andreas, mener, at der er andre veje at gå. 

”Mobning er en udfordring, jeg er overbevist om, man tager meget alvorligt på skolerne. Det drøftes på skolerne med personalet, skolebestyrelser og forældre, og der foregår allerede et stort forebyggende og opfølgende arbejde. Så jeg mener, at det system, vi har nu, fungerer godt nok, ligesom der allerede nu er klagemuligheder, og at det ikke er nødvendigt med lovgivning”, siger næstformand Dorte Andreas.

Undersøgelser viser, at ca. en tredjedel af skolerne ikke har en skriftlig antimobbestrategi. Og Dorte Andreas vil benytte lejligheden til at understrege, at det skal alle skoler selvfølgelig have – selvom der godt kan foregå et godt strategisk arbejde på skolerne for at øge trivslen og begrænse mobning alligevel.

 ”Man bør være opmærksom på, at mobning tit udspiller sig i komplekse sammenhænge, der involverer flere elever, klasser og kan foregå uden for skoletiden bl.a. via sms’er og sociale medier. Også derfor mener jeg ikke, at lovgivning er løsningen. Den risikerer snarere at optrappe situationerne og grave nye grøfter, frem for at øge den dialog, der er vigtig for at løse og løse op for problemerne”, siger Dorte Andreas.

Børn, der bliver mobbet i skolen, skal kunne klage over deres skole, hvis skolen ikke har gjort nok for at forhindre mobning. Det mener Børnerådet, Børns Vilkår og Red Barnet samt Danske Skoleelever. Syv ud af ti forældre bakker op om, at der skal lovgives om mobning ifølge Gallup, skriver Berlingske i dag.

Skolelederforeningens næstformand Dorte Andreas udtaler sig om mobning og lovgivningsforslaget i DR Radioavisen i dag og DR TV Nyhederne 18.30 og 21.30 i aften.

Foto: colourbox.dk