Skoleledere sikrer god bevægelse

En undersøgelse viser, at skoleledelsen skal gå forrest, hvis bevægelsen skal løfte både læring, sundhed og trivsel, som det er tiltænkt med reformen 


Landets skoleledelser har en afgørende rolle på mange områder. Nu også for skolernes succesrate med bevægelse. Selvom bevægelsesaktiviteter typisk igangsættes af en lærer eller en pædagog, så er skoleledelsens opbakning meget væsentlig.

Det viser en ny undersøgelse som Dansk Skoleidræt og TrygFonden har lavet blandt 1.513 lærere og pædagoger fra hele landet.

Her ses det, at blandt de, som oplever fastlagte strukturerede tiltag fra skoleledelsen for at sikre 45 minutters daglig bevægelse, vurderes kvaliteten af den daglige bevægelse overvejende som høj, og at bevægelseskravet i reformen opfyldes.

Dansk Skoleidræt og TrygFonden har udviklet programmet 'Styr på Sundheden', der igen er en dels af initiativet 'Sunde Børn Bevæger Skolen'.

Læs mere på www.styrpaasundheden.dk

Foto: Colourbox.dk