Skolelederforeningen: Bødestraf løser ikke mobbeproblemer

Børne- og undervisningsminister Ellen Trane Nørby (V) annoncerede ved fremlæggelsen af den nye nationale plan mod mobning, at der også skal oprettes et centralt klageinstans, som forældrene kan gå til, hvis de føler, at deres sag ikke bliver behandlet tilfredsstillende.
Forslaget konkretiseres nu med, at skolerne skal kunne sanktioneres med bøder.

Nu konkretiseres forslaget, der indebærer en ændring af folkeskolen, at den nye klageinstans oprettes under Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM). Den kan behandle sager fra både elever på folkeskoler, fri- og privatskoler, erhvervsskoler og gymnasier.

Desuden er det ministerens ønske, at skolerne skal kunne straffes økonomisk. Håbet er, at dette vil få en forebyggende effekt, så arbejdet med mobning på skolerne tages endnu mere alvorligt – og ministeren vurderer ikke, at den nye klagemulighed vil føre til ”tusindvis af klager og bøder til skolerne”.

Hverken Skole og Forældre, Lærerforeningen eller Skolelederforeningen er enig i, at en klageinstans er vejen frem.
Claus Hjortdal er undrende overfor, at der alene skydes med skarpt på skolerne, når nu mobning langt fra er et fænomen, der udelukkende foregår i skoletiden, men indgår i en række sammenhænge, ikke mindst via SMS og sociale medier.

”Det er ikke det, der skal til. I Danmark har vi en god tradition for samarbejde mellem skole og forældre, og det er den vej, vi skal. Og det løser intet at klage til en fjern, bureaukratisk klageinstans – som sandsynligvis vil drukne i tidskrævende sagsbehandling”, siger skoleledernes formand.

Han understreger, at ingen børn skal mobbes, og at skolerne allerede tager indsatsen mod mobning meget alvorligt. Tallene viser også, at mobning samlet set over det seneste år er reduceret med 5 %.

Skolelederforeningens vurdering er, at der ikke er brug for lovgivning og sanktionsmuligheder, men for et fortsat styrket samarbejde mellem forældre, skole og elever.

Undervisningsminister Ellen Trane Nørby argumenterer for sit klageorgan ved at henvise til erfaringer fra Norge og Sverige, men ministeriet har endnu ikke fremlagt dokumentation for effekten. Skolelederforeningen har spurgt til dette i ministeriet, foreløbigt uden at have fået svar. (Opdateret 13.10.16: Vi har modtaget svar fra ministeriet - dog fortsat uden faktuel dokumentation for, at der skulle være en direkte sammenhæng mellem en mobbeklageinstans og mindre mobning).

På nuværende tidspunkt står det ikke klart hvor store bødestraffe, der i givet fald skal uddeles. Lovændringen skal sammen med en del andre ændringer behandles i folketinget i den nærmeste tid.

Kilde: berlingske.dk, pol.dk

Læs mere i det sidste nummer af Plenum s. 22

Fakta

  • Regeringen vil fra 2017 oprette en national klageinstans, som børn og unge skal have mulighed for at gå til, hvis skolen ikke griber ind over for mobning.

    Eleven, der mobbes, og forældre skal i første omgang indbringe sagen til kommunalbestyrelsen, hvis barnet går i folkeskole, eller til skoles bestyrelse, hvis der er tale om en selvejende institution.

    Hvis børnene og forældrene ikke er tilfredse med afgørelsen, kan de tage sagen videre til den nye klageinstans.

    Regeringen lægger op til at finansiere klageinstansen over satspuljen. Oprettelse og informationsarbejde vil koste 16,3 mio. kr. i 2017, mens udgiften vil være 12,3 mio. kr. årligt de følgende år.

    Kilde: UVM