Skolelederforeningen skeptisk over for ’flidspræmier’

I den nye Trekløver-regeringsgrundlag afsættes en halv milliard kroner til de skoler, der er mest udfordret med fagligt svage elever, der kan dokumentere at gøre en ekstra indsats over for fagligt svage elevers evner i især dansk og matematik. Det vurderes, at ca. 100 skoler over de næste tre år kan få del i puljen.

Skolelederforeningens formand Claus Hjortdal er positiv over for udspillet men er samtidig meget skeptisk over for princippet om, at pengene først uddeles som en slags ’belønning’ eller ’flidspræmie’, efter at skolerne har kunnet dokumentere, at eleverne er løftet fagligt. 

"Skolerne trives bedst med en mere langsigtet økonomi. Indsatser over for udsatte børn er flerårigt, og det tager tid, før man ser resultater. At blive belønnet efterfølgende er ikke motiverende for hverken medarbejdere og ledelse", siger Claus Hjortdal, som håber at kunne tale med den nye minister om en alternativ måde at bruge pengene på. 

Han peger også på, at det administrativt ikke hænger sammen for skolelederne fx at skulle ansætte ekstra arbejdskraft det ene år for at øge indsatsen, for så næste år eventuelt at skulle fyre alle igen, hvis projektet af den ene eller anden grund ikke lykkes. 

Skoleledernes formand vil gerne i dialog med ministeren om , hvordan pengene bedst udmøntes. Det kan fx være om at sætte erfaringsudveksling og vidensdeling bedre i system fra skoler, der allerede nu gør det godt – frem for at pengene skal komme på forventet, meget usikker efterbevilling. 

”Jeg er bange for, at pengene aldrig vil komme til de mest udsatte børn på de udsatte skoler. For de findes ofte i kommuner, som ikke har råd til at investere bare en lille smule for at skabe bedre resultater, og hvis de gør, er det ikke altid, man kan bevise, at det har virket ", siger Claus Hjortdal. 

Ny undervisningsminister Merete Riisager