Skolelederforeningen skeptisk over for national klageinstans mod mobning

”Alle skoler skal have deres antimobbestrategi på plads, og vi skal fortsat bekæmpe mobning. Det er især vigtigt for de elever, som vedvarende bliver mobbet. Vi mener dog ikke, at dette er det rigtige tiltag. Mobning bekæmpes bedst med samarbejde og ved dialog mellem elever, forældre og skole – ikke med en klageinstans.”

Claus Hjortdal, Skolelederforeningens formand, hæfter sig ved, at et politisk flertal har aftalt at oprette en national klageinstans mod mobning på trods af, at det er lykkes at nedbringe antallet af elever, som oplever at blive mobbet. Den seneste trivselsmåling i folkeskolen viste, at fem procent færre elever oplever at blive mobbet i forhold til året før. Samtidig er antallet af elever, der angiver, at de er blevet mobbet meget tit, reduceret med 50 procent.

Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, SF og Konservative står bag aftalen om en klageinstans, hvor forældre og elever fx kan klage, hvis skolen ikke har en antimobbestrategi eller ikke reagerer i konkrete tilfælde med mobning.

I første omgang skal forældre og elever dog indbringe en sag til skolens ledelse og bestyrelse. Hvis elev og forældre ikke oplever, at der tages hånd om problemet, kan sagen indbringes til kommunalbestyrelsen.

Det er en genindførsel af adgangen for kommunalbestyrelsen til at behandle skolelederens konkrete beslutninger om skolens elever for så vidt angår mobning på folkeskoler, som blev fjernet i 2009.

Det bekymrer Claus Hjortdal:

”Hvis en kommunalbestyrelse ønsker at ændre på skolens afgørelse, bør det ske i dialog og i forståelse med skolens ledelse, eleven og forældrene,” pointerer skoleledernes formand.

Får forældre og elever ikke medhold i kommunalbestyrelsen, kan de klage til den nye klageinstans hos Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM). DCUM får mulighed for at give påbud og komme med sanktioner mod skolerne.

Der er afsat 2,6 millioner kroner til indsatsen.

Foto: colourbox.dk