Skolelederforeningens sekretariat holder lukket 12. maj grundet seminar.