Skolelederne i København tydeliggør ny lokalaftale

Skolelederne i København, Københavns Lærerforening og Direktionen i Børne- og Ungdomsforvaltningen indgik 28. oktober en lokalaftale omkring lærernes arbejdstid.

’Lokalaftale om fleksibel arbejdstid i den københavnske folkeskole’ er kommet i hus efter et langt og intens forhandlingsforløb.

Skolelederne i København kalder aftalen god og ordentlig, fordi den øger fleksibiliteten for lærerne og giver lærerne mulighed for at arbejde hjemme, hvis det giver mening i forhold til elevernes læring og skolens professionelle arbejdsfællesskab. Samtidig bevares den fulde ledelsesret hos skoleledelserne ude på skolerne. 

Skolelederne i København oplever dog, at aftalen bliver misforstået eller misfortolket i medierne. De påpeger, at der flere steder bliver skrevet og talt om, at man i København nu har en lokalaftale, hvor hver lærer har en pulje på 5 timer til individuel forberedelse, som de selv kan råde over og selv bestemme, hvor skal finde sted.

Dette er ikke korrekt, skriver i Skolelederne i København i dette debatindlæg.

”Vi har med denne lokalaftale skabt mere fleksibilitet, så lærerne kan forberede noget af deres undervisning derhjemme, når det giver mening i forhold til elevernes læring og det professionelle arbejdsfællesskab, man er en del af. Samtidig har vi bevaret den fulde ledelsesret hos skoleledelserne ude på de enkelte skoler,” lyder det i debatindlægget.

LÆS HELE DEBATINDLÆGGET FRA SKOLELEDERNE I KØBENHAVN