SKOLEREFORM: Hvordan vil det gå i næste skoleår?

Danske Skoleelever, Skole og Forældre, Skolederforeningen og Børne- og Kulturchefforeningen er gået sammen for at give perspektiver på, hvordan man støtter en fortsat positiv udvikling af folkeskolen.

De fire organisationer tror på intentionerne bag reformen og giver disse dage på KL’s nyhedsmedie Danske Kommuner hver deres bud på fokuspunkter for næste skoleår og for skoleårets planlægning.

Læs i dag Skolelederforeningens formand Claus Hjortdals bud ”Skolereformen – vi er godt på vej”. Indlægget ligger her: http://www.danskekommuner.dk/Debat/Active/Skolereformen--vi-er-godt-pa-vej/

Læs desuden Danske Skoleelevers formand Jens Vases indlæg "Sammen udvikler vi det gode skoleliv" samt landsformand for Skole og Forældre Mette With Hagensens indlæg "Ret fokus på formålet med skolen". I morgen kommer sidste indlæg fra Børne- og Kulturchefforeningens formand René G. Nielsen