Søg om hjælp til inklusionsarbejdet

Kommuner, skoler og institutioner kan igen søge om hjælp til arbejdet med inklusion i skoler, dagtilbud eller fritidstilbud 


Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling tilbyder hjælp i form af et samarbejde med læringskonsulenternes inklusionsteam.

Inklusionsteamet blev oprettet i 2012 og arbejder med afsæt i folkeskolereformen og den nationale målsætning om, at andelen af elever i den almene undervisning skal øges, det faglige niveau styrkes og elevernes trivsel fastholdes.

Samarbejdet kan spænde fra akut hjælp i vanskelige situationer i den konkrete pædagogiske praksis til længerevarende samarbejder om mere komplekse udfordringer.

Inklusionsteamet tilbyder rådgivning indenfor temaerne:

  • De professionelles arbejde i og omkring et inkluderende læringsmiljø
  • Ressourcepersoner og tværfagligt samarbejde
  • Ledelse af et inkluderende læringsmiljø
  • Forældresamarbejde
  • Overgange i børns liv
  • Tidlig indsats

Ansøgningsfrist: 28. januar 2016

Læs mere her om muligheden for rådgivning

Arkivfoto: colourbox.dk