Status for folkeskolereformen

I forbindelse med folkeskolereformen blev det besluttet, at der årligt skal udarbejdes en statusredegørelse for folkeskolens udviklingDen anden statusredegørelse for folkeskolens udvikling efter reformen viser blandt andet, at kommuner og skoleledere har fået bedre styr på reformens strukturelle ændringer.

Resultaterne viser dog også, at omstillingsprocessen med reformen endnu ikke har haft væsentlig betydning for elevernes faglighed og trivsel – hverken i positiv eller negativ retning.

Den samlede rapportering, som er lavet på tværs af de otte bagvedliggende rapporter, giver et reelt billede af folkeskolen, mener skolelederens formand Claus Hjortdal. Resultaterne er indsamlet i reformens andet år.

"Resultaterne viser, at folkeskolereformen begynder at tage form. Det skal sammenholdes med, at der fortsat gøres en stor indsats på skolerne for at leve op til målene."

Undervisningsministeriet skriver på uvm.dk, at overordnet er den faglige udvikling og elevernes trivsel i folkeskolen generelt stabil i forhold til de tre nationale mål for folkeskolereformen om både elevernes faglighed, om at mindske betydningen af elevers sociale baggrund og om trivsel. For eksempel er der en svag stigning i elevernes trivsel, mens der kun er mindre udsving i både positiv og negativ retning i enkelte fag og på enkelte klassetrin.

Læs mere på uvm.dk

Foto: colourbox.dk