STIL efterlyser skoleledere til fokusgruppe

Styrelsen for IT og Læring under Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling ønsker at sammensætte en gruppe af skoleledere, som STIL kan sparre med om: 

  • Konkrete analysebaserede værktøjer til lokale kvalitetsdrøftelser.
  • Forslag til analyser, som er relevante i forhold til, hvad man kan tolke på data, fx trivselsmålingerne.
  • Bedre visninger af relevante tal, fx trivselstal, så de er mere tilgængelige - og giver bedre overblik over interessante mønstre.
  • Hvordan kan vi i højere grad være med til at synliggøre de forbehold, der måtte være, når man bruger tal?

 Noget for dig? Kontakt Claus Hjortdal på CLHJ@skolelederne.org