Svære kommunale budgetforhandlinger på vej

I et interview på i KL’s medie Danske Kommuner i går under overskriften ”Vi skal være glade for kun at få en arm hugget af” taler formanden Martin Damm (V) efterhånden med meget store bogstaver. 

De årlige økonomiforhandlinger med regeringen går i gang i slutningen af næste uge og tyder på at blive yderst vanskelige, fordi der er lagt op til yderligere besparelser, fordi kommunernes økonomi i forvejen er presset af bl.a. flere flygtninge og ikke mindst fordi omprioriteringsbidraget betyder, at kommunerne hvert år forlods skal aflevere 2,4 milliarder kr. til staten.

Forhandlingerne er aldrig uden problemer, men der er ingen tvivl om, at retorikken denne gang er i særklasse konfrontatorisk. Martin Damm kalder omprioriteringsbidraget for ’rent fup og fidus’ og antyder, at forhandlingerne ikke nødvendigvis ender med en aftale med regeringen. På den måde må regeringen (med et folketingsflertal bag sig) alene tage ansvar for nedskæringerne.

I dag i samme medie beskriver 68 borgmestre om, hvad omprioriteringsbidraget betyder i lige netop deres kommune. Ord som ”usikkerhed” og ”utryghed” går igen og igen, og der lægges ikke skjul på, at omprioriteringsbidraget skaber vanskelige og utilfredsstillende arbejdsvilkår for byrådene i forbindelse med de årlige budgetlægninger.

Mange borgmestre peger specifikt på at besparelser og omprioriteringsbidrag lægger et voldsomt dræn ind i skolernes økonomi og går ud over kvaliteten i folkeskolerne. Det vil også Skolelederforeningen pege på i debatten samt på, at skolelederne ikke kan få enderne til at nå sammen med de foreslåede reduktioner.

”Vores troværdighed  er sat på spil. Når man fjerner driftsmidler og ændrer dem til projektmidler, bliver vi nødt til at fyre medarbejdere og måske genansætte de samme kort tid efter – alt afhængig af hvilke temaer, de centrale politikere synes er interessante. Det opfattes som dårlig planlægning/ledelse og sætter ledelsens troværdighed under pres”, siger Claus Hjortdal.

Læs også lederen 'Klar tale'  i den nye Plenum nr. 4 2016