Teach First Danmark: 40 nye kandidater i år

Teach First Danmark arbejder for, at alle børn i Danmark skal have en god uddannelse. Et af initiativerne er at hjælpe skoler med at finde kandidater til at blive dygtige lærere i fag, som skolerne efterspørger.

På basis af optagelsesprøver i samråd med erfarne skolefolk og Professionshøjskolen Metropol udvælges profiler med stærke med universitets- eller andre former for videreuddannelse med sigte på at undervise i folkeskolen i fag med lærermangel.
 
Kandidaterne er ansat i over to år i fuldt skema med forventet undervisningskompetence i tre fag og gennemfører sideløbende en særligt tilrettelagt meritlæreruddannelse. Pt. har Teach First 30 kandidater i forløb på 20 skoler i det storkøbenhavnske område.

Skolerne betaler 24.000 kr. pr. år, og alle kandidater får tilknyttet en lærerfaglig mentor, som løbende besøger hver enkelt for at overvære undervisning, observere og drøfte kandidaternes udvikling praktisk, pædagogisk og didaktisk.
 
En survey viser, at der til nu er 0 % frafald på ordningen, og at alle de skoleledere, der har og har haft kandidater via Teach First er meget tilfredse og anbefaler ordningen til andre skoler. I år står ca. 40 nye kandidater klar, som er screenet og udvalgt blandt 640 ansøgere.

Se mere på www.teachfirst.dk