Temakonference om det pædagogoske læringscenter

I samarbejde med Skolelederforeningen, KL, IT-vejlederforeningen og Pædagogisk læringscenterforening inviterer Undervisningsministeriet til konference om det pædagogiske læringscenter.

Formålet med konferencen er at give inspiration til arbejdet med at udvikle det pædagogiske læringscenter som katalysator for skoleudvikling og kapacitetsopbygning, og målgruppen er blandt andre skoleledelser.

Dagen veksler mellem inspirationsoplæg, videndeling, tematiske drøftelser og arbejde i grupper med udvikling af plan for arbejdet i egen kommune/skole.

Konferencen er gratis og forgår i København den 23. marts og i Vejle den 29. marts 2017.

Læs mere om tilmelding