Trepartsaftale rækker ind i grundskolen

I trepartsaftalen, som regeringen og arbejdsmarkedets parter for nylig har indgået, er folkeskolen også nævnt. Opgaver vedrørende udskoling og overgang fra folkeskole til ungdomsuddannelse er nedfældet i aftaleteksten.  

I den nyligt indgåede trepartsaftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter har der især været opmærksomhed på målsætningen om at skaffe op mod 10.000 ekstra praktikpladser i 2025 - allerede i 2018 skal der være oprettet 2.100. 

Trepartsaftalen indebærer dog langt mere end dette, da der også er aftaler, som rækker ind i grundskolen. 

I aftaleteksten hedder det, at der er behov for, at eleverne i grundskolen får et bedre kendskab til erhvervsuddannelserne og arbejdsmarkedet som helhed, og at dette skal ses i sammenhæng med, at det indgår som et af fire kvalitetsmål i erhvervsuddannelsesreformen, at flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse.

Således står der i aftaleteksten omkring ’Udskoling’:

Regeringen og arbejdsmarkedets parter er enige om, at:

  1. Skolernes forpligtelse til at samarbejde med lokalsamfundets kulturtilbud mv. udvides til også at kunne omfatte samarbejde med virksomheder og erhvervsskoler. Derved sidestilles skolernes forpligtelse til at samarbejde med virksomheder og erhvervsskoler med forpligtelsen til at samarbejde med lokalsamfundets kulturtilbud. 
  1. Bestemmelserne om brobygning i 9. klasse smidiggøres, så brobygningen også kan tilbydes til uddannelsesparate elever, der har behov for afklaring af et uddannelsesvalg. Samtidig fjernes kravet om, at ikke-uddannelsesparate elever skal deltage i brobygning – fx fordi eleven skal i 10. klasse. 
  1. Der etableres en samlet indgang til alt relevant inspirations- og vejledningsmateriale vedrørende udskoling på EMU.dk. EMU.dk kan også indeholde materiale vedr. arbejdsgiverorganisationernes indsatser. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling udvikler inspirationsmateriale målrettet kommuner, skoler og Ungdommens Uddannelsesvejledning mv. som kan understøtte en vellykket organisering af udskolingen. Herunder lette skolernes samarbejde med virksomheder og erhvervsskoler og sikre sammenhæng til den øvrige vejledningsindsats. 
  1. Der sker en fremrykning af erhvervspraktikken i folkeskolen, således at folkeskoleeleverne kan tilbydes erhvervspraktik allerede i 6. og 7. klasse.