Tværkommunale netværk

Skolereform, strukturændringer, økonomi… i kommunerne, på skolerne og i skoleledelserne lokalt står man over for mange af de samme udfordringer fagligt og vilkårsmæssigt. 

 

På formandsmødet i dag i Aalborg blev der derfor også afholdt møder i foreningens tværkommunale formandsnetværk med fokus på at dele konkrete tiltag og strategier. Ikke mindst i forhold til, hvordan man kan påvirke de lokale (politiske) beslutningsgange.

 

Vigtigt er det at have ro på bagsmækken – at der er konsensus i den lokale skoleledergruppe, så man taler med én stemme. Det giver tyngde, det vækker omverdenens interesser. Vigtigt er det også at turde vove. I hvert fald på et uformelt niveau, lød det fra gruppedrøftelserne.

 

At stikke næsen frem kan være både givtigt – og farligt. Så det er et spørgsmål om, hvor forsigtige man skal være. Men så længe man bevæger sig frem på et fagligt-professionelt argumentatorisk grundlag, er man på mere sikker grund, når lokalpolitiske beslutninger skal kvalificeres.

 

På dagens møde var der også politisk orientering fra hovedforeningen, hvor formanden fremhævede den politisk-mediemæssige indsats, der gøres for at bremse ministerens forslag om at oprette et klageorgan ved mobning, der skal kunne straffe skoler og skoleledere.

 

Foreningen arbejder på få skabt en ny, mere praksisrettet og skolelederfaglig videreuddannelse end de nuværende, der ikke i tilstrækkelig grad understøtter reformens implementering og andre lederudfordringer. 

 

Næstformanden fortalte om det nye store indsatsområde, Skolelederforeningen sætter i gang – med det mål at sikre folkeskolen som den vigtigste, kulturbærende institution i landet og konkret øge tilgangen af elever og forældre, der vælger folkeskolen til: Folkeskolen. Vores. Hele livet. 

Læs mere om indsatsområdet, der peger flere år frem. 

I den forbindelse blev det drøftet, om foreningen skal gå mere aktivt ind i den offentlige-politiske debat om forudsætningerne for at opretholde et hhv. et folkeskole- og privat/frit skoletilbud? Ja, men det sker på den banehalvdel, vi selv er på – vi skal fortælle den gode historie om folkeskolen, sagde formanden.

 

Foreningen har udarbejdet på nye velkomstpjecer til nye medlemmer og til nye lokalformænd/leder-TR. De kan hentes henholdsvis her og her på hjemmesiden. Desuden oprettes nye netværkstilbud for særlige ledergrupper.