Udsatte folkeskoler mister million-beløb

Færre lærere til eleverne og mindre tid til inklusion. Det kan blive konsekvensen for folkeskoler i landets 54 fattigste kommuner, som står til at miste et særligt skolereform-tilskud på 600 millioner kroner. Lærere, ledere og forældre advarer mod besparelserne, og opfordrer Christiansborg til at videreføre tilskuddet på finansloven. 

Folkeskoler i landets fattigste kommuner må kigge langt efter en ny skolereform-bevilling i dette års finanslovsforslag fra finansminister Claus Hjort Frederiksen (V). 

De seneste tre år har de mest udsatte kommuner ellers fået 600 millioner kroner i forbindelse med folkeskolereformen, som blandt andet er gået til øget brug af lærerpersonale og stigning i antallet af undervisningstimer. Men regeringen har valgt ikke at forlænge tilskuddet i finanslovsforslaget for 2017.

 Dermed skal de trængte kommuner selv finde 300 millioner kroner på skolebudgettet allerede til næste år og yderligere 300 millioner i 2018. For nogle af de berørte kommuner kan det betyde en besparelse på prisen per elev på helt op mod 7 procent.

Skolelederne: ”Meget alvorlig situation”

Formanden for landets skoleledere er dybt bekymret for de truende besparelser på folkeskolerne i de udsatte kommuner.

”Som skoleledere har vi ansvaret for at sikre kvaliteten af skolens kerneydelse, og for at folkeskolen får det løft, der er intentionen med skolereformen. Men med udsigt til den planlagte reduktion af midler til skolerne, vil fokus alene være på at få økonomien til at hænge sammen. Der vil i rigtig mange kommuner ikke være plads til hverken den bedste eller næstbedste løsning på skolerne. Det er en meget alvorlig situation skolerne bliver bragt i, så vi anbefaler kraftigt, at de 600 millioner videreføres som minimum til 2020, hvor reformens resultater skal vurderes,” siger Claus Hjortdal, formand for Skolelederforeningen.

I Danmarks Lærerforening opfordrer formanden, Anders Bondo Christensen, også politikerne på Christiansborg til at videreføre tilskuddet til skolerne i den kommende finanslov:

”Folkeskoleloven giver alle elever en rettighed til at modtage en undervisning, hvor arbejdsformer, undervisningsmetoder og undervisningsmidler skal varieres, så den svarer til den enkelte elevs behov og forudsætninger. Mange kommuner har mere end svært ved at leve op til dette i dag, og det bliver helt umuligt, hvis kommunerne skal skrue yderligere op for lærernes undervisningstimetal på bekostning af den tid, der er til at forberede og efterbehandle undervisningen. Christiansborg må tage ansvar for, at elevernes rettigheder respekteres, og politikernes lov kan realiseres,” siger han.

Forældreformand: Skoler i tyndt befolkede områder har det svært

Mette With Hagensen, formand for Forældreorganisationen Skole og Forældre advarer også politikerne på Christiansborg mod at fjerne tilskuddet fra de pressede skoler.

”Vi ved fra undersøgelser, vi har lavet og fra vores medlemmer i skolebestyrelserne, at vi slet ikke er i mål med at implementere folkeskolereformen, og det kræver selvfølgelig ressourcer at nå dertil. Samtidig er det især skoler i tyndt befolkede områder, som har svært ved at organisere den længere skoledag, så eleverne kan få en mere varieret og spændende undervisning,” siger Mette With Hagensen.

Se artikel i Politiken 'Næste år skal de små kommuner fyre lærere og pædagoger'