Undersøgelse bekræfter pres på ledelse og reform

Nu, hvor skolereformen er på vej mod sit 3. år, har Skolelederforeningen gennemført en ny undersøgelse for at få et opdateret indblik i skoleledernes arbejds- og ledelsesvilkår på skolerne landet over. 

Der er overordnet set ikke tid, økonomi og bemanding nok til, at reformen bringes gennem med succes - er desværre hovedindtrykket. Samtidig er der områder, hvor det går værre eller bedre alt efter kommune, og endelig er der også områder, hvor skolelederjobbet heldigvis stadig opleves som meningsfyldt og positivt.

Knapt 900 skoleledere fra 39 kommuner har deltaget i den nye vilkårsundersøgelse, svarende til over 1/4 af skolelederne i folkeskolen, så den er absolut repræsentativ. Den baserer sig desuden på svar fra skoleledere i store såvel som mindre kommuner, by og land, øverste ledere og mellemledere, køn og alder etc.

Med den nye undersøgelse kan der nu i højere grad sættes ord og tal på hvor det er, 'skoen trykker' og ikke blot, at den trykker, når det gælder skoleledernes arbejdsvilkår. Se nedenfor i boxene.

Undersøgelsens resultater på landsplan har foreningen har fået offentliggjort via omtale i Politiken, der i en artikel i avisen i dag s. 3 "Skoleledere er pressede og mangler penge til reform" har sat fokus på problemstillingen. Desuden fik foreningens formand Claus Hjortdal sidste uge fået bragt en kronik om skolens, reformens og skoleledelsernes vilkår i Jyllands-Posten.

Foreningen analyserer lige nu nøjere resultaterne fra undersøgelsen, der først og fremmest er lavet for, at den enkelte lokalforening kan benchmarke med andre og arbejde – også politisk – med på kommuneniveau.

Stadig lange arbejdsuger

* 320 øverste skoleledere, 479 vice- og afdelingsledere, 21 andet
* Vurdering af arbejdstid i normaluge
- Op til 37 timer: 1 %
- 38-43 timer: 21 %
- 44-49 timer: 52 %
- 50-55 timer: 21 %
- Over 55 timer: 6 %

Her står det værst til

Svar, der på landsplan skraber bunden – hvor 5 er højest og 1 er lavest i svarmulighed:

* Jeg har tilstrækkelig tid til at samarbejde med lokalsamfundet om skolens opgaver: 2,08
* Der er overensstemmelse mellem de resurser, min skole har til rådighed, og de krav, lovgivning, aftaler og kommunale mål stiller: 2,12
* Jeg har en udviklingsplan: 2,23
* Jeg har tilstrækkelig tid til at samarbejde med personalet om skolens faglige progression: 2,31
* Jeg har tilstrækkelig tid til at levere den ønskede dokumentation af skolens virksomhed: 2,33
* Set hen over et skoleår er min arbejdsmængde passende: 2,46
* Jeg har tilstrækkelig tid til at udvikle mig som leder: 2,52

I en ny vilkårsundersøgelse har Skolelederforeningen spurgt medlemmerne om deres vilkår – som opfølgning på sidste års store medlemsundersøgelse "Skoleledelse i det røde, gule og grønne felt" med samme fokus. Indtrykket var dengang og er også nu klart: igen Alt for mange skoleledere har for travlt. Ledelserne er underbemandet og har særdeles lange arbejdsdage.