Valg i foreningen

På det kommende repræsentantskabsmøde i marts 2016 vil der bl.a. blive afholdt valg til formand, næstformand, hovedbestyrelse m.fl.


Skolelederforeningen afholder ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 31. marts 2016 i Odense.

På dette års repræsentantskabsmøde vil der, da det er et lige år, blive afholdt valg til formand, næstformand og seks medlemmer af foreningens hovedbestyrelse samt valg til suppleanter m.m.

Helt præcist skal der efter foreningens vedtægter § 8, stk. 5, pkt. 7 samt § 9, stk. 1 vælges:

* 1 formand
* 1 næstformand
* 6 hovedbestyrelsesmedlemmer
* 2 suppleanter til hovedbestyrelsen
* 2 revisorer
* 1 revisorsuppleant

I henhold til vedtægternes § 9, stk. 4 er alle erhvervsaktive medlemmer af Skolelederforeningen valgbare til formandskab/hovedbestyrelse.

Der kan opstilles kandidater både før repræsentantskabsmødet og på selve mødet.

Repræsentantskabsmødet er i princippet åbent for alle medlemmer, dog således at kun HB og medlemmerne af repræsentantskabet har stemmeret.

Læs mere om valg og valgprocedure. Læs også om muligheden for at få præsenteret et skriftligt valgoplæg samt en valgvideo