Valget er i gang: Se valgoplæg og videoer


Læs kandidaternes præsentationer og se deres valgvideoer!


På det kommende repræsentantskabsmøde afholdes der valg til formand, næstformand og hovedbestyrelse. 

På denne side kan du løbende følge med i, hvem der opstiller - samt se kandidaternes skriftlige valgoplæg og valgvideoer.

Valghandlingen finder sted på det ordinære repræsentantskabsmøde
31. marts 2016 på Radisson Blu H. C. Andersen Hotel i Odense.

Kandidaterne har fået mulighed for præsentationer med valgoplæg og video.valgHB2

Ifølge foreningens vedtægter § 8, stk. 5, pkt. 7 samt § 9, stk. 1 skal der vælges:

* 1 formand

* 1 næstformand

* 6 hovedbestyrelsesmedlemmer

Herudover skal der vælges:

* 2 suppleanter til hovedbestyrelsen

* 2 revisorer

* 1 revisorsuppleant

Kandidaterne per 3. marts 2016:

Valg til formand:
Claus Hjortdal - SE VALGVIDEO

Valg til næstformand:
Dorte Andreas - SE VALGVIDEO
Jørgen Mandrup Nielsen - SE VALGVIDEO

Valg til Hovedbestyrelsen:
Brian Brodersen - INGEN VALGVIDEO
Søren Friis - INGEN VALGVIDEO
Peter Hansen - SE VALGVIDEO
John Jakobsen - SE VALGVIDEO
Lene Burchardt Jensen - SE VALGVIDEO
Peter Nellemann - SE VALGVIDEO
Lars Nyborg- SE VALGVIDEO 
Kristian Svinth - INGEN VALGVIDEO - Valgoplæg følger senere
Lars Aaberg - INGEN VALGVIDEO - Valgoplæg følger senere

Kandidaterne er nævnt i alfabetisk rækkefølge efter efternavn. 

SE DE SKRIFTLIGE VALGOPLÆG (pdf)