VIDEN OM: Få kontakt til skoler, der vil fortælle om arbejdet i folkeskolen


Skolelederforeningen har oprettet en ny database ”VIDEN OM” for skoler og skoleledere, der gerne vil fortælle omverdenen om det gode arbejde, der foregår i folkeskolen. Databasen er en hjælp til medier og journalister, som ønsker kontakt med skoler omkring forskellige emner inden for skoleudvikling.

Et af Skolelederforeningens mediepolitiske mål er, at der bør være bedre overensstemmelse mellem de historier, der bringes i medierne om skoler, undervisning, reform mv., og hvordan virkeligheden opleves ude på skolerne

For at lette kontakten mellem medier og skoler har foreningen derfor her på hjemmesiden oprettet en ny database for skoleledere, der har særlig viden og indsigt, og som er villige til at stille sig til rådighed for interviews og reportager: 

  • Databasen ’VIDEN OM’ er en emneinddelt oversigt over skoler/skoleledere, der brænder for og arbejder intensivt med skoleudvikling inden for forskellige områder 
  • Målet er at få de gode historier frem i medierne. Lette kontakten mellem praktiserende skoleledere og journalister, der skriver om skoleområdet, skoleledelse, reform m.m. 
  • Alle skoler/skoleledere kan oprette sig på databasen inden for 5 geografiske regioner og 11 forskellige emneområder – plus en mulighed for selv at definere emnet under ’andet’ 
  • Det er skolerne selv, der opretter sig på 'VIDEN OM' og stiller deres ekspertise til rådighed, mens foreningen løbende vil sikre formidling til relevante journalister/medier 

Har du/I gang i et spændende arbejde, som I gerne vil dele med omverdenen, så opret straks skolen i ’VIDEN OM'.

SÅ GÅ IND NU her på hjemmesiden.
Adgangskode password fås hos mali@skolelederne.org eller midi@skolelederne.org